mistcat.

91 tekstów – auto­rem jest mis­tcat..

Me­ritum jest ty­ko in situ. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 maja 2014, 00:04

Kto stanął na głowie, uz­na głębię za sze­rokość, sze­rokość za wy­sokość, a wy­sokość za głębię. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2014, 23:33

Wiara do­daje skrzy­deł duszy, wol­ność ciału. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 maja 2014, 09:05

Jeśli sztu­ka nie wy­wiera wrażenia a wpływ, to znak, że nad­szedł niebez­pie­czny czas kiedy po­lity­ka wy­wiera wrażenie a nie wpływa na rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 stycznia 2014, 21:59

Kto kot to tok ok. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 czerwca 2013, 17:55

Czas nas go­ni i za­gania w ko­zi róg, za­wie­szo­ny nad kominkiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 grudnia 2012, 22:43

Jeśli mam być cze­muś win­ny, to tyl­ko wytrawnie. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 3 grudnia 2012, 20:48

"Śpie­szmy się kochać ludzi", tak szyb­ko się zmieniają. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 listopada 2012, 10:19

Chaos zwyk­le to­warzyszy chęci władzy nad stworzeniem. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 sierpnia 2012, 11:43

Nie nau­czy myśleć ten, który nig­dy nie milczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 czerwca 2012, 17:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 marca 2015, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Moje mot­to: Nie przy­noś i [...]